Charles J. Glidden in Mankato, Minnesota, at the 1909 Glidden Tour

Grab